Frihetsrrelsen_Logga_v3_small

FRIHETSRÖRELSEN

Skapar förutsättningar för frihet

Anmäl dig till nästa Frihetsträff söndag 26/9

Vad är Frihetsrörelsen?

Vi skapar förutsättningar att komma samman och leva som fria.

Varför behövs Frihetsrörelsen?

Vi behövs för att skapa lösningar så att människor kan leva fritt. 

Vad gör Frihetsrörelsen?

Vi driver projekt efter behovet vi ser som hjälper människor till frihet.

Hur gör Frihetsrörelsen detta?

Vi tar de friheter vi behöver grundat på våra naturliga rättigheter.